BOCHOLT, Godert van

Bestel
  • Beschrijving

P. Dekker - formaat 22x28 cm, gebonden, 472 pag., [1998], met personenregister

Door de Gelderse edelman Godert van Bocholt werd een belangrijk stempel gedrukt op de voor de Zijpe zo ongewisse jaren na de eerste omdijking van 1553. Hij stak een belangrijk deel van zijn vermogen in de nieuwe polder en verwierf daardoor zoveel landerijen dat Van Bocholt de grootste private grondbezitter van de Zijpe werd. Ook verkreeg de edelman van koning Philips II de heerlijke rechten over de polder, vooral met het voornemen daarmee gunstige mogelijkheden te scheppen voor zijn zoutziederij. Deze onderneming was na een hoopvolle start echter tot de ondergang gedoemd door de noodlottige Allerheiligenvloed van 1570 die de Zijpe overstroomde en bijna geheel verwoestte.

!