BLOCK - Brieven van Daniel de Block

Bestel
  • Beschrijving

H.S. Van Lennep - formaat 17x24 cm, ingenaaid, 88 pag., [1996]
Brieven van Daniël de Blocq van Sytzama, 1876-1913

De brieven van Daniël de Blocq van Sytzama werden bij het sorteren van het archief van huize Reuversweerd te Brummen in 1990 gevonden.
Daniël de Blocq van Sytzama werd geboren in Bergum op 29 april 1858 als zoon van Mr Johannes Galenus Willem Hendrik baron van Sytzama (1830-1907), burgemeester van Tietjerksteradeel en rechter te Zutphen, en Jkvr Sjoerdtje Wierdina van Haersma de With (1824-1866). Zijn vader hertrouwt in 1867 met Jkvr Catharina van Haersma de With (1826-1885), zuster van zijn eerste vrouw.
De meeste brieven zijn door Daniël geschreven aan zijn zuster Geertruid Anna Aletta barones van Sytzama (1856-1930), in 1881 gehuwd met Mr Hendrik Crommelin (1854-1911), burgemeester van Voorst. Aangegeven is indien brieven aan of van anderen zijn opgenomen.
Van slechts een deel van de 215 overgebleven brieven is een fragment weergegeven. Enkele brieven zijn geheel opgenomen. Over het algemeen is de huidige spelling  gebruikt bij de weergave van de brieven.
!