VISSER - Vissers waren het maar zijn het niet gebleven, herziene uitgave

978-90-6455-8603
Bestel
  • Beschrijving
  • Meer

A. Visser - formaat 17x24 cm, gebonden, 424 pag., 2019 Stamboom van de familie Visser (tak Peeter) uit Werkendam en de Werken.
Bijgewerkte uitgaven met veel aanvullingen.

inhoud

Het boek ‘Vissers waren het, maar zijn het niet gebleven’ bevat niet alleen de genealogie van het geslacht Visser in mannelijke lijn, maar ook de gezinnen van de vrouwelijke afstammelingen worden vermeld. Het aantal namen is ruim 1300 meer dan in de uitgave van 2007. Daarnaast zijn er talloze foto’s (ruim 200 illustraties) te zien van familieleden uit de 19e en 20e eeuw.
Het boek geeft in aparte hoofdstukken ook een goed beeld van de beroepen van de familieleden en meer verhalen achter de personen.

 

De stamboom van de familie Visser voert terug tot het jaar 1569. Toen werd in Werckendam Peeter Wouterszoon geboren en hij is de stamvader. Peeter was de zoon van Wouter, (geboren ca.1540) en de broer van Thonis, die twee jaar eerder het levenslicht zag. Wie de moeder van het gezin was is niet meer na te gaan, want haar naam is in geen enkele akte terug te vinden.

Peeter groeide op, samen met zijn broertje Thonis,  in een spannende en roerige tijd. Op kerkelijk en op politiek gebied veranderde er veel. Zo kwam de Graaf van Horne en Heer van Altena tragisch aan zijn einde. Hij stierf op 5 juni 1568 op het schavot in Brussel. Voor het Land van Altena betekende dat grote veranderingen. De weduwe van de Graaf van Horne verkocht in 1590 de ‘Heerlijke Rechten van Altena’, en ook het ‘Visrecht’ aan de Staten van Holland.
Thonis en Peeter waren, net als hun vader, visser van beroep. In een testament van 1628 staat letterlijk te lezen dat Thonis aan zijn zoon Jan nalaat ‘boven sijne portie alle sijn vischgereetschap’.

De tak Thonis is in 1759 uitgestorven. In het boek wordt zijn genealogie beschreven in hoofdstuk 4.

De familiegeschiedenis begint bij de geboorte van Peeter. Hij trouwde met Mayke Jansdochter en zij kregen 4 kinderen. Eén van die kinderen was  Arien (Adriaan) Peeterszoon, die ter wereld kwam rond het jaar 1604. Hij overleed in 1663. Hij bracht het in zijn leven van 1626-1632 en in 1643 tot Schepen van Werckendam. In 1634 werd hij diaken van de Hervormde Gemeente Werckendam. Via Arien loopt de geschiedenis verder.

!