Schermer: De Mijzenpolder

Bestel
  • Beschrijving
  • Meer

Mantel, D., Duizend jaar veen en water, 2005, 168 pag., gebonden

Wie nu uitkijkt over de schitterende, vredige Mijzenpolder, kan zich niet voorstellen dat hier vele strijden gestreden zijn. De ontginningsstrijd en de strijd tegen het oprukkende water van de meren Schermer en Beemster. De strijd tegen de buren, eerst om land, later om bemaling. De onderlinge strijd tussen de drie delen van de polder in de tijd dat het poldermodel nog niet was uitgevonden.


In deze vlot geschreven historisch-geografische studie beschijft Dick Mantel het ontstaan van de Mijzenpolder, de strijd om zijn bestaan, het getalm rond de 'gemeenmaking', de bestuurlijke perikelen en de rol van de kerk en plaatst deze in een regionale, soms landelijke, context.
!