BRITTING - Het is niet alle dagen kermis

  • Beschrijving
  • Meer

Irene Chr. Stok - formaat 17x24 cm, gebonden, 90 pag. [2011].
Informatie via de auteur.

Dit boek is het resultaat van een stamboomonderzoek naar de familie Britting. Behalve een genealogisch overzicht staan er verhalen in het boek: verhalen over het leven van familieleden die langs de kermis reisden. Ze traden op met een marionettentheater en als muzikanten. Er kwamen familieleden in de gevangenis terecht; er is een verhaal over de derde vrouw van Nicolaas Britting die als weduwe met een paar kinderen een verzoek om financiële bijstand bij Koning Willem I indient; er is een verhaal over een Amsterdamse bruiloft waar de politie de toeschouwers in bedwang moest houden. Het was èn is een bijzondere familie.

Met het overlijden van Laurens Britting in 1885 lijkt de familienaam uit te sterven. Maar in de familie Britting gaat het anders en tot op de dag van vandaag zijn er nog mensen in Nederland die afstammen van de stamvader Leonart Britting en ook Britting heten.