JOOSTEN - Familie Joosten

Nu slechts

KAAN - Geschiedenis en Genealogie van de Noord-Hollandse Familie Kaan

KAASJAGER* - Vier eeuwen familienaam Kaasjager

KAGER* - Familie Kager

KAMPEN/De familie Van Kampen

Nu slechts

KANNINGA* - Kanninga's en Canninga's, uit de Groninger en Drentse veenkoloniën

KAVELAARS - CAVELAARS** - Zestien generaties Kavelaars-Cavelaars

KOEKOEK - Kroniek van het geslacht Koeckoek

KOEMAN - Koeman 1650-2000

KOFFEMAN - Familie Kof(fe)man

!